Vychovatelky ŠD

   I. oddělení - Lojínová Pavla
  II. oddělení - Šafránková Miroslava
 III. oddělení - Vacková Hana
 IV. oddělení - Janovská Marcela
  V. oddělení - Zemanová Martina, vedoucí vychovatelka
 VI. oddělení - Hejnová Tereza
VII. oddělení - Petrlíková Ludmila