VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ KOMENSKÉHO NÁM. 35

DOBŘÍŠ


Upozornění

Dne 29 .6. 2018 je provoz školní družiny do 12:00 h.

Školní jídelna nevaří.


Více dětí do školní družiny


V příštím školním roce budeme moci v naší školní
družině přivítat více dětí.

Zájmové vzdělávání nabízíme všem žákům 1. stupně ZŠ.

V minulých letech jsme bohužel nemohli s přijetím vyhovět všem, zejména dobříšským žákům 4.a 5. ročníků. To se však díky navýšení kapacity od září změní.

Přihlášky pro školní rok 2018/2019 budeme přijímat již od 7. června 2018.

Rodiče budoucích prvňáčků mohou své dítě zapsat na informativní schůzce pro předškoláky konané 7. června
2018. Od tohoto dne si mohou i ostatní zákonní zástupci žáků vyzvednout přihlášku v odděleních ŠD nebo mohou vyplněnou přihlášku odeslat na
e-mailovou adresu sd1zs@seznam.cz (i během letních prázdnin). Přihlášku musí vyplnit i zákonní zástupci žáků, kteří již družinu navštěvují.

Zápis do školní družiny proběhne 3. září 2018. K zápisu se již nemusí dostavit zákonní zástupci žáků zapsaných v červnu či o letních prázdninách.Novinky

UPOZORNĚNÍ

01.06.2017 21:01
Od 1.6.2017 probíhá pobyt venku na sportovišti za naší školou. Vstup je možný vchodem od gymnázia,...

—————